Simularea Evaluării Naționale 2023 – informații

Calendarul simulării Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) Informații organizatorice Probele încep la ora 9:00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui…

Simulare Evaluare Naţională 2023

Cadrul legislativ poate fi consultat mai jos: OME_3054_2022_simulare_EN_VIII_BAC_2022.pdf Anexa_1_calendar simulare.pdf Anexa_2_simulare_ENVIII_2022.pdf Subiect si barem simulare EN VIII 2023: http://www.subiecte.edu.ro/2023/simulare/simulare_en_VIII/ Sursa: https://www.edu.ro/simulare_2022_ghid_informativ https://www.edu.ro/sites/default/files/_imagini/agenda_evenimente/2023/simulare_ENVIII_2023.jpg

Evaluarea Naţionala 2023

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă. Metodologie de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2022 – 2023 (aprobată…

Admitere an școlar 2023-2024

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat în anul școlar 2023 – 2024 se va desfășura potrivit cadrului normativ aprobat de Ministerul Educației, mai exact: Plan de masuri privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat, pentru anul scolar…